Spojka klbová ETA 0010 87006

Spojka klbová pre model ETA 0010, 0011, 0012 

5,90 €