Spojka klbová ETA 0010 87006

Spojka klbová pre model ETA 0010, 0011, 0012 

4,20 €