Taleso strúhača ETA 0224 87003

 Teleso strúhača
* ETA0224, príslušenstvo ETA0010 

15,00 €