Veko nádoby ETA 0027 00060

* Veko nádoby mixéru biele
* ETA0027 Bross 

3,80 €