Firma: D-J service s.r.o.

Adresa a sídlo spoločnosti: Šebastovská 5 , 080 06 Prešov

Tel. +421 517767666, +421 910 639 666

email: djservis@djservis.net, reklamaciedj@gmail.com

IČO: 47470810

DIČ: 2023897975

IČ DPH: SK2023897975

Právna forma: s.r.o.

Zápis v obchodnom registri: v zapísaná OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29050/P

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

IBAN: SK53 3100 0000 0043 4009 3408